HISTORIE A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI 201, s.r.o.

Společnost 201 s.r.o. již dlouhá léta sbírá zkušenosti v mezinárodním obchodě, hledá cesty a buduje kontakty. Na téhle cestě jsme už bezmála dvacet let.

Historie společnosti 201 s.r.o. se totiž začala psát už na počátku devadesátých let, kdy několik let vykonávala svou činnost pod hlavičkou 949 s.r.o.

Hlavní činností v té době byl mezinárodní obchod s různými komoditami, nasměrovaný převážně na trhy nástupnických států SSSR. Společnost 949 s.r.o. patřila mezi první na českém trhu, které ihned po rozpadu Sovětského svazu zahájily obchodní aktivity s východními trhy. Během několika let vykrystalizovala hlavní náplň společnosti, a to zaměření na vývoz flexibilních obalů z ČR na teritoria bývalého SSSR a Iránu. Společnost 949 s.r.o. ale nevyužívala pouze nabídky na českém trhu, hledala a nacházela silné partnery i ve státech, jako jsou Švýcarsko, Německo a Rakousko, s nimiž společně vyvážela na východní trhy různé komodity spojené s polygrafickým průmyslem.

V roce 1998 Rusko zasáhla měnová krize, která silně zasáhla do působení společnosti 949 s.r.o. na tamních trzích. Společnost proto byla v roce 2000 nucena převést své aktivity na současnou společnost 201 s.r.o.

Cílem společnosti 201 s.r.o. bylo nejenom navázání na předchozí aktivity ale zejména využití výborných vztahů s ruskými partnery a pomoc s vybudováním závodu na výrobu flexibilních obalů na bázi hliníku v Moskvě. S budováním výroby souvisely mimo jiného dodávky použitých i nových polygrafických strojů, které společnost 201 s.r.o. zabezpečovala výhradně.

Po zaběhnutí výroby se firma 201 s.r.o. věnovala dále převážně dodávkám flexibilních obalových materiálů. Svého času se dostala na druhé místo mezi odběrateli u významného českého výrobce AL Invest Břidličná a.s., jehož produkty pak následně dodávala na východní trhy. Dále společnost 201 s.r.o. prohlubovala partnerské vztahy se společností KRPA a.s., u které získala výhradní zastoupení v prodeji potravinářských obalů, jako je například nepromastitelný papír, a to nejenom na trh ruský, ale také na íránský.

Jedním z dalších zajímavých projektů společnosti 201 s.r.o. byla v roce 2005 úspěšná rekonstrukce válcovací tratě a projektování nového závodu pro výrobu válcovaných profilů za tepla v Iránu za pomoci specialistů ze společnosti ŽĎAS.

Mimo flexibilních obalů společnost 201 s.r.o. realizovala rovněž dodávky speciálních čerpadel pro agresivní prostředí pro firmu Aluminium Pars. V posledních letech se portfolio produktů dodávaných na východní trhy rozšířilo i o tiskařské barvy a laky používané v polygrafii, a to z produkce západních výrobců jakými jsou například SunChemical a Rotoflex. Dále to jsou dodávky náhradních dílů na polygrafické stroje a navázání obchodní spolupráce s odběrateli kovoobráběcích strojů.

Takový vývoj společnosti, suma zkušeností, dlouhá léta budované know-how, neustále rostoucí partnerská síť, to všechno nás opravňuje k tvrzení, že jsme schopni dostát tomu, co nabízíme.